Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západniar2478 SGWaAP
0.434európan653 SGWaAP
0.523východniar17358 SGWaAP
0.525Aziat1823 SGWaAP
0.547Afričan10527 SGWaAP
0.548slovák5375 SGWaAP
0.552prišelec4296 SGWaAP
0.555Východniar664 SGWaAP
0.560južan2226 SGWaAP
0.573maďar4599 SGWaAP
0.582Číňan40974 SGWaAP
0.585číňan964 SGWaAP
0.586mohamedán3468 SGWaAP
0.599Európan60357 SGWaAP