Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západne12908 SGWaAP
0.055východne13574 SGWaAP
0.067južne28119 SGWaAP
0.072severne24314 SGWaAP
0.108severovýchodne4165 SGWaAP
0.109juhozápadne3825 SGWaAP
0.113severozápadne5277 SGWaAP
0.113juhovýchodne4413 SGWaAP
0.321kilometer_severovýchodne1266 SGWaAP
0.330kilometer_juhovýchodne1402 SGWaAP
0.338kilometer_juhozápadne1265 SGWaAP
0.391severozápad17802 SGWaAP
0.403severovýchodný5453 SGWaAP
0.405juhovýchod18285 SGWaAP
0.428juhovýchodný6088 SGWaAP
0.428severozápadný5927 SGWaAP
0.433juhozápad20237 SGWaAP
0.440juhozápadný6666 SGWaAP
0.445severovýchod20608 SGWaAP
0.453vzdušná_čiara3062 SGWaAP
0.474neďaleko57365 SGWaAP
0.480severozápadná10658 SGWaAP
0.483sever171324 SGWaAP
0.491úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.492neďaleko138935 SGWaAP