Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západný_breh9884 SGWaAP
0.391palestínske11007 SGWaAP
0.399pásmo_Gaza13070 SGWaAP
0.406židovský_osadník1210 SGWaAP
0.441Pásmo_Gaza1835 SGWaAP
0.464golanská_výšina1602 SGWaAP
0.465okupované_územie3801 SGWaAP
0.466Golanský_výšina1048 SGWaAP
0.474južný_Libanon1068 SGWaAP
0.474okupovaný2951 SGWaAP
0.484palestínsky28650 SGWaAP
0.487palestínska_autonómia830 SGWaAP
0.497Nábulus715 SGWaAP
0.501Gaza17209 SGWaAP
0.509Palestínčan29588 SGWaAP
0.516Chrámový_hora788 SGWaAP
0.528izraelská_armáda6550 SGWaAP
0.529Palestína21170 SGWaAP
0.530palestínska12436 SGWaAP
0.531breh_Jordán400 SGWaAP