Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západný97701 SGWaAP
0.261východný53025 SGWaAP
0.453južný51916 SGWaAP
0.477severný55249 SGWaAP
0.527západná219442 SGWaAP
0.562západ240590 SGWaAP
0.575severozápadný5927 SGWaAP
0.581západoeurópsky6955 SGWaAP
0.586východná171947 SGWaAP
0.594severovýchodný5453 SGWaAP
0.596juhozápadný6666 SGWaAP
0.614Západný9325 SGWaAP
0.618západné53526 SGWaAP
0.621juhovýchodný6088 SGWaAP
0.642anglosaský2903 SGWaAP
0.649Západ59770 SGWaAP
0.675východ305307 SGWaAP
0.677juhovýchodná17288 SGWaAP
0.678juhovýchod18285 SGWaAP
0.684východoeurópsky6067 SGWaAP
0.688južná128756 SGWaAP
0.691postsocialistický773 SGWaAP
0.695imperialistický1731 SGWaAP
0.696postkomunistický3543 SGWaAP
0.696Balkán29654 SGWaAP