Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západné53526 SGWaAP
0.298východné92359 SGWaAP
0.361južné48271 SGWaAP
0.368juhozápadné6460 SGWaAP
0.392severné42086 SGWaAP
0.403severovýchodné5160 SGWaAP
0.409severozápadné4178 SGWaAP
0.432juhovýchodné3561 SGWaAP
0.545Východný7278 SGWaAP
0.571severovýchod20608 SGWaAP
0.581juhozápad20237 SGWaAP
0.583juh178348 SGWaAP
0.586východ305307 SGWaAP
0.586sever171324 SGWaAP
0.596východná171947 SGWaAP
0.599juhovýchod18285 SGWaAP
0.600západná219442 SGWaAP
0.603Čechy156868 SGWaAP
0.606východný53025 SGWaAP
0.607severozápad17802 SGWaAP
0.609južná128756 SGWaAP
0.612západ240590 SGWaAP
0.612Západný9325 SGWaAP
0.618západný97701 SGWaAP
0.622južný51916 SGWaAP
0.626juhovýchodná17288 SGWaAP
0.633podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.638severná107448 SGWaAP
0.642Balkán29654 SGWaAP
0.643severovýchodná10384 SGWaAP
0.647severný55249 SGWaAP
0.649severozápadná10658 SGWaAP
0.652západoeurópske1185 SGWaAP
0.661Škandinávia14321 SGWaAP
0.663Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.667Považie17937 SGWaAP
0.667Morava117912 SGWaAP
0.673severozápadný5927 SGWaAP
0.675Slovensko4576611 SGWaAP
0.676severovýchodný5453 SGWaAP
0.677juhozápadná10446 SGWaAP
0.678dnešné147410 SGWaAP
0.681juhovýchodný6088 SGWaAP
0.687stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.687pevninské598 SGWaAP