Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západná219442 SGWaAP
0.271východná171947 SGWaAP
0.420juhovýchodná17288 SGWaAP
0.431južná128756 SGWaAP
0.444severná107448 SGWaAP
0.447Západný9325 SGWaAP
0.474severovýchodná10384 SGWaAP
0.478severozápadná10658 SGWaAP
0.526Východná25565 SGWaAP
0.527západný97701 SGWaAP
0.537juhozápadná10446 SGWaAP
0.560západ240590 SGWaAP
0.580západoeurópska8266 SGWaAP
0.580Európa1259811 SGWaAP
0.598severná_Amerika30525 SGWaAP
0.600západné53526 SGWaAP
0.605Ázia109083 SGWaAP
0.607východný53025 SGWaAP
0.614Západ59770 SGWaAP
0.620Eurázia2062 SGWaAP
0.621Škandinávia14321 SGWaAP
0.629sever171324 SGWaAP
0.630východoeurópska6808 SGWaAP
0.631juhovýchod18285 SGWaAP
0.635Južný20848 SGWaAP