Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000západ240590 SGWaAP
0.216východ305307 SGWaAP
0.390juh178348 SGWaAP
0.405sever171324 SGWaAP
0.426Východ23978 SGWaAP
0.428juhovýchod18285 SGWaAP
0.461Západ59770 SGWaAP
0.482severozápad17802 SGWaAP
0.513juhozápad20237 SGWaAP
0.555východný53025 SGWaAP
0.560západná219442 SGWaAP
0.562západný97701 SGWaAP
0.565južný51916 SGWaAP
0.574severovýchod20608 SGWaAP
0.605juhovýchodný6088 SGWaAP
0.612západné53526 SGWaAP
0.612severný55249 SGWaAP
0.615juhozápadný6666 SGWaAP
0.621Balkán29654 SGWaAP
0.622severovýchodný5453 SGWaAP
0.635Sever25077 SGWaAP
0.638Juh14510 SGWaAP
0.639severozápadný5927 SGWaAP
0.639južná128756 SGWaAP