Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zámocké1519 SGWaAP
0.378zámocká9587 SGWaAP
0.467hradné4256 SGWaAP
0.467hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.480zámocký6409 SGWaAP
0.500empírové570 SGWaAP
0.506Zámocký4845 SGWaAP
0.538bojnický_zámok5429 SGWaAP
0.538Bojnický_zámok3685 SGWaAP
0.543barokové4415 SGWaAP
0.548zámocký_park4726 SGWaAP
0.565hradná18334 SGWaAP
0.568hradný15831 SGWaAP
0.569Hradný2371 SGWaAP
0.570nádvorie64682 SGWaAP
0.578kaštieľ116441 SGWaAP
0.581bojnické1195 SGWaAP
0.589kláštorné1622 SGWaAP
0.594hradná_priekopa687 SGWaAP
0.605letohrádok2394 SGWaAP
0.610šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.610hrad440610 SGWaAP
0.621baroková19284 SGWaAP