Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zámožný6513 SGWaAP
0.227majetný7337 SGWaAP
0.406zámožná2931 SGWaAP
0.474urodzený5629 SGWaAP
0.476majetná2040 SGWaAP
0.489počestný2196 SGWaAP
0.512nemajetný2776 SGWaAP
0.523solventný6539 SGWaAP
0.524boháč22731 SGWaAP
0.544aristokrat6015 SGWaAP
0.546továrnik1936 SGWaAP
0.547statkár4923 SGWaAP
0.567šľachtic27207 SGWaAP
0.571podnikavý4422 SGWaAP
0.589veľkostatkár2399 SGWaAP
0.601sveták1380 SGWaAP
0.603mešťan18882 SGWaAP
0.604chamtivý4371 SGWaAP
0.609zhýralý1162 SGWaAP
0.609márnotratný1218 SGWaAP
0.611zbohatlík6234 SGWaAP
0.611fabrikant828 SGWaAP