Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zámožná2931 SGWaAP
0.279majetná2040 SGWaAP
0.406zámožný6513 SGWaAP
0.425aristokratická3139 SGWaAP
0.451urodzená2769 SGWaAP
0.478šľachtická7747 SGWaAP
0.479nemajetná704 SGWaAP
0.582majetný7337 SGWaAP
0.587chudobná67419 SGWaAP
0.590počestná1540 SGWaAP
0.593aristokratka1003 SGWaAP
0.604meštiacka1504 SGWaAP
0.613aristokracia7168 SGWaAP
0.619kurtizána2832 SGWaAP
0.619šľachtičná2839 SGWaAP
0.619bohabojná521 SGWaAP
0.625solventná1872 SGWaAP
0.627továrnik1936 SGWaAP
0.631bankárska601 SGWaAP
0.635statkár4923 SGWaAP
0.636honorácia894 SGWaAP
0.637meštianska7803 SGWaAP