Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záliv33873 SGWaAP
0.260pobrežie107140 SGWaAP
0.271zátoka27952 SGWaAP
0.283polostrov22024 SGWaAP
0.322lagúna11373 SGWaAP
0.339južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.344Egejský_more1739 SGWaAP
0.346Indický_oceán5307 SGWaAP
0.354ostrov396576 SGWaAP
0.371severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.373poloostrov5561 SGWaAP
0.375prieliv6709 SGWaAP
0.377karibské_more1468 SGWaAP
0.379juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.379útes27332 SGWaAP
0.380Karibský_more1201 SGWaAP
0.381juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.383indický_oceán2871 SGWaAP
0.384Jadranský_more3068 SGWaAP
0.387egejské_more2301 SGWaAP
0.392západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.395Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.396Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.398jadranské_more2868 SGWaAP