Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zákonodarný4145 SGWaAP
0.362ústavodarný533 SGWaAP
0.375zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.393zastupiteľský3720 SGWaAP
0.405zákonodarná7669 SGWaAP
0.494samosprávny12123 SGWaAP
0.529volený33101 SGWaAP
0.533ústavný63263 SGWaAP
0.541Snem4156 SGWaAP
0.561demokraticky_zvolený2059 SGWaAP
0.587exekutívny974 SGWaAP
0.595ústavnoprávny1545 SGWaAP
0.597federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.603ústavnosť9185 SGWaAP
0.608federatívny1397 SGWaAP
0.608Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.610zákonodarca33457 SGWaAP
0.614Súdny19409 SGWaAP
0.618parlament672562 SGWaAP
0.623zákonodarné_zhromaždenie501 SGWaAP
0.623snem63120 SGWaAP
0.623Ústavný1696 SGWaAP
0.626legislatívny50108 SGWaAP