Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zákonodarná7669 SGWaAP
0.405zákonodarný4145 SGWaAP
0.488exekutívna1707 SGWaAP
0.518právomoc127630 SGWaAP
0.538zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.542rozhodovacia_právomoc4202 SGWaAP
0.563zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.565zvrchovaná3542 SGWaAP
0.568legitimita14045 SGWaAP
0.569zastupiteľský3720 SGWaAP
0.569demokraticky_zvolený2059 SGWaAP
0.570samosprávna8870 SGWaAP
0.580parlamentná52564 SGWaAP
0.587samosprávny12123 SGWaAP
0.588demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.592sudcovská9748 SGWaAP
0.594volený33101 SGWaAP
0.596ústavnosť9185 SGWaAP
0.614ústavnoprávna1179 SGWaAP
0.628súdna62869 SGWaAP