Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záhuba16103 SGWaAP
0.534sebazničenie1819 SGWaAP
0.554skaza28101 SGWaAP
0.607neodvratný3052 SGWaAP
0.607bezbožný5665 SGWaAP
0.611peklo123918 SGWaAP
0.617bezodná_priepasť642 SGWaAP
0.618zotročenie3501 SGWaAP
0.624bezbožná1671 SGWaAP
0.632bezbožnosť2685 SGWaAP
0.634pohroma27129 SGWaAP
0.634uvrhnúť8122 SGWaAP
0.647neodvratná2500 SGWaAP
0.651ničota7845 SGWaAP
0.659neodvratne3322 SGWaAP
0.662osídlo5091 SGWaAP
0.670pekelná_muka597 SGWaAP
0.673spása73432 SGWaAP
0.674poroba2954 SGWaAP