Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záhrobná494 SGWaAP
0.552mystická9575 SGWaAP
0.559démonická3761 SGWaAP
0.565duchárska509 SGWaAP
0.568nadpozemská2839 SGWaAP
0.589mýtická4606 SGWaAP
0.589astrálna3394 SGWaAP
0.594temná57637 SGWaAP
0.597nadprirodzená13540 SGWaAP
0.607zlovestná3029 SGWaAP
0.610záhrobný1066 SGWaAP
0.618záhrobie4475 SGWaAP
0.621elfská952 SGWaAP
0.621nadprirodzená_bytosť3051 SGWaAP
0.633mysteriózna2265 SGWaAP
0.633tajomná32277 SGWaAP
0.637čarodejná1795 SGWaAP
0.638tajuplná4532 SGWaAP
0.641bájna3774 SGWaAP
0.646apokalyptická2510 SGWaAP
0.648nadzmyslová465 SGWaAP