Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záhrobie4475 SGWaAP
0.543záhrobný1066 SGWaAP
0.569temnota44014 SGWaAP
0.591démon52430 SGWaAP
0.592prízrak14601 SGWaAP
0.618záhrobná494 SGWaAP
0.626temný42011 SGWaAP
0.631astrálny2044 SGWaAP
0.632padlý_anjel3214 SGWaAP
0.633peklo123918 SGWaAP
0.634Temnota1378 SGWaAP
0.641Smrť13706 SGWaAP
0.647nevedomie6357 SGWaAP
0.648podsvetie28884 SGWaAP
0.655hlbina25670 SGWaAP
0.657démonický2755 SGWaAP
0.661posmrtný7714 SGWaAP
0.665snový4502 SGWaAP
0.674nadprirodzený7925 SGWaAP
0.675ničota7845 SGWaAP
0.676temná57637 SGWaAP
0.679astrálne3814 SGWaAP
0.680vzkriesený9590 SGWaAP