Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záhrebská990 SGWaAP
0.385belehradská2427 SGWaAP
0.392Záhrebský420 SGWaAP
0.486sofijská468 SGWaAP
0.492budapeštianska6218 SGWaAP
0.504Belehradský763 SGWaAP
0.550novosadská1207 SGWaAP
0.560záhrebský1146 SGWaAP
0.561moskovská12866 SGWaAP
0.561krakovská1688 SGWaAP
0.564istanbulská1125 SGWaAP
0.566Záhreb22707 SGWaAP
0.577sarajevská626 SGWaAP
0.580viedenská26700 SGWaAP
0.581bratislavská188230 SGWaAP
0.585varšavská3470 SGWaAP
0.596petrohradská1942 SGWaAP
0.597Budapeštiansky832 SGWaAP
0.605brnianska3336 SGWaAP
0.606belehradský2950 SGWaAP
0.607trnavská63317 SGWaAP
0.608berlínska6924 SGWaAP
0.615madridská2307 SGWaAP
0.618ľvovská622 SGWaAP
0.625rožňavská6466 SGWaAP