Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.383galantské_osvetové414 SGWaAP
0.424Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.467považské_osvetové723 SGWaAP
0.470zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.476osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.519regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.529záhorské_múzeum1028 SGWaAP
0.533krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.544spišské_osvetové762 SGWaAP
0.551pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.554turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.556vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.557žitnoostrovské451 SGWaAP
0.565Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.573neprofesionálna_fotografická474 SGWaAP
0.581Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.588Žitnoostrovský833 SGWaAP
0.595gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.602Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.611západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.638Senica160749 SGWaAP
0.642národné_osvetové2940 SGWaAP
0.645novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.651CVČ_Relax652 SGWaAP
0.659vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.659neprofesionálna_výtvarná981 SGWaAP
0.662ústredná_hvezdáreň854 SGWaAP
0.667južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.673MsKS12664 SGWaAP
0.676Dom_Matica4487 SGWaAP
0.676osvetové2961 SGWaAP
0.676Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP
0.676Galantský1314 SGWaAP
0.676Osvetový1667 SGWaAP
0.677diecézny_katechetický511 SGWaAP
0.681tribečské_múzeum861 SGWaAP