Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.274Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.279podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.292pahorkatina8841 SGWaAP
0.371východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.376považský_Inovec3953 SGWaAP
0.382hornatina1237 SGWaAP
0.382myjavská_pahorkatina729 SGWaAP
0.395Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.397nížina20060 SGWaAP
0.401Krupinský_planina650 SGWaAP
0.405Myjavský_pahorkatina699 SGWaAP
0.413vrchovina7363 SGWaAP
0.416Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.418predhorie3018 SGWaAP
0.422cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.422Biely_Karpaty4700 SGWaAP
0.429pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.435Karpaty58182 SGWaAP
0.436zníženina1120 SGWaAP
0.438Považský_Inovec1348 SGWaAP
0.448krupinská_planina619 SGWaAP
0.453kotlina28177 SGWaAP