Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.251Lamač22763 SGWaAP
0.304Karlova_ves23659 SGWaAP
0.345Stupava35766 SGWaAP
0.351Ružinov79686 SGWaAP
0.351Petržalka146042 SGWaAP
0.364devínska15206 SGWaAP
0.366Vajnory22004 SGWaAP
0.370Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.373Rača63075 SGWaAP
0.381podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.384Dúbravka42289 SGWaAP
0.388dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.388Devínsky17639 SGWaAP
0.400Vrakuňa22843 SGWaAP
0.418Prievoz2272 SGWaAP
0.421Jarovce11422 SGWaAP
0.434Trnávka12102 SGWaAP
0.434Rusovce21239 SGWaAP
0.441Rovinka3588 SGWaAP