Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zádumčivosť724 SGWaAP
0.402melanchólia11028 SGWaAP
0.430skľúčenosť2916 SGWaAP
0.453clivota2779 SGWaAP
0.473pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.485rozorvanosť882 SGWaAP
0.485skleslosť1152 SGWaAP
0.500zádumčivá863 SGWaAP
0.500nevrlosť519 SGWaAP
0.505otupenosť2038 SGWaAP
0.513bezútešnosť1423 SGWaAP
0.525melancholická4889 SGWaAP
0.532zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.542pustota817 SGWaAP
0.544ponurosť441 SGWaAP
0.551osamotenosť1880 SGWaAP
0.554rozladenosť641 SGWaAP
0.556snivá693 SGWaAP
0.559mrzutosť3783 SGWaAP
0.560namrzenosť433 SGWaAP
0.560meravosť882 SGWaAP
0.561stiesnenosť2155 SGWaAP
0.562bujarosť628 SGWaAP
0.563veselosť13743 SGWaAP
0.564sentimentálnosť637 SGWaAP