Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zádušná_omša1993 SGWaAP
0.343zádušná795 SGWaAP
0.356zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.373omša92903 SGWaAP
0.387panychída946 SGWaAP
0.424pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.443smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.482svätá_omša108441 SGWaAP
0.503pohreb79709 SGWaAP
0.525ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.536slávnostná_svätá12902 SGWaAP
0.537bohoslužba50068 SGWaAP
0.544smútočná5165 SGWaAP
0.545tryzna1198 SGWaAP
0.546vigília4101 SGWaAP
0.558celebrovať19507 SGWaAP
0.563eucharistická_slávnosť1457 SGWaAP
0.577ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.587pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.588Omša1379 SGWaAP
0.588pietna2613 SGWaAP