Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zádušná795 SGWaAP
0.258zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.330panychída946 SGWaAP
0.343zádušná_omša1993 SGWaAP
0.399pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.448svätá_omša108441 SGWaAP
0.452omša92903 SGWaAP
0.481pobožnosť15475 SGWaAP
0.499ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.504svätá_liturgia7239 SGWaAP
0.514eucharistická_slávnosť1457 SGWaAP
0.521bohoslužba50068 SGWaAP
0.537slávnostná_svätá12902 SGWaAP
0.539vigília4101 SGWaAP
0.540celebrovať19507 SGWaAP
0.541pobožnosť_krížová1727 SGWaAP