Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000záchytné_parkovisko4551 SGWaAP
0.465parkovisko181551 SGWaAP
0.485platené_parkovisko1967 SGWaAP
0.521podzemné_parkovisko2697 SGWaAP
0.538autobusová_stanica27635 SGWaAP
0.552kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.557platené_parkovanie1885 SGWaAP
0.561MHD78394 SGWaAP
0.565električková9698 SGWaAP
0.570cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.571autobusové_nástupište1757 SGWaAP
0.573parkovanie146927 SGWaAP
0.574mestská_hromadná22232 SGWaAP
0.578mimoúrovňové952 SGWaAP
0.579dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.579cyklotrasa55696 SGWaAP
0.586diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.589železničná_stanica65885 SGWaAP