Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zášť2846 SGWaAP
0.279nenávisť113468 SGWaAP
0.317nevraživosť12060 SGWaAP
0.322zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.361zloba21598 SGWaAP
0.395pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.403závisť36213 SGWaAP
0.407neláska2811 SGWaAP
0.449antipatia4433 SGWaAP
0.465podozrievavosť2475 SGWaAP
0.469urazenosť981 SGWaAP
0.474povýšenosť1878 SGWaAP
0.474zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.485zlosť46363 SGWaAP
0.489nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.491neprajnosť2073 SGWaAP
0.513žiarlivosť26105 SGWaAP
0.514nadutosť2296 SGWaAP
0.515povýšenectvo1034 SGWaAP
0.519podlosť3793 SGWaAP
0.520podozrievanie3152 SGWaAP
0.523samoľúbosť4704 SGWaAP
0.526rozhorčenosť492 SGWaAP
0.528animozita1742 SGWaAP
0.529roztrpčenosť487 SGWaAP