Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000xenofóbny2052 SGWaAP
0.295rasistický8870 SGWaAP
0.338nacionalistický5917 SGWaAP
0.357antisemitský3274 SGWaAP
0.361šovinistický986 SGWaAP
0.366xenofóbna1588 SGWaAP
0.380nenávistný9150 SGWaAP
0.392extrémistický6518 SGWaAP
0.449xenofóbne542 SGWaAP
0.458netolerantný2591 SGWaAP
0.463šovinizmus3737 SGWaAP
0.465nacionálny2577 SGWaAP
0.473extrémista30764 SGWaAP
0.475xenofóbia9477 SGWaAP
0.478politicky_korektný1205 SGWaAP
0.481rasistická5317 SGWaAP
0.482rasista10868 SGWaAP
0.491vulgárny12378 SGWaAP
0.495protislovenský1765 SGWaAP
0.497militantný4887 SGWaAP
0.502urážlivý5035 SGWaAP