Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000xenofóbia9477 SGWaAP
0.243rasizmus38151 SGWaAP
0.291netolerancia4541 SGWaAP
0.310antisemitizmus16200 SGWaAP
0.340extrémizmus27877 SGWaAP
0.363rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.392neonacizmus2566 SGWaAP
0.410rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.450rasová_diskriminácia2292 SGWaAP
0.453neofašizmus791 SGWaAP
0.467šovinizmus3737 SGWaAP
0.469nenávisť113468 SGWaAP
0.475xenofóbny2052 SGWaAP
0.478radikalizmus4674 SGWaAP
0.480nacionalizmus26046 SGWaAP
0.490rasová10677 SGWaAP
0.510xenofóbna1588 SGWaAP
0.510pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.538násilie207834 SGWaAP