Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000washingtonská2606 SGWaAP
0.437Washingtonský1840 SGWaAP
0.453washingtonský3338 SGWaAP
0.464Washington107953 SGWaAP
0.477bostonská2050 SGWaAP
0.488newyorská13187 SGWaAP
0.524americká413802 SGWaAP
0.529chicagska1127 SGWaAP
0.540pittsburská401 SGWaAP
0.541washingtonské786 SGWaAP
0.541Chicagsky1051 SGWaAP
0.546montrealská723 SGWaAP
0.547floridská1495 SGWaAP
0.557texaská1824 SGWaAP
0.559teheránska627 SGWaAP
0.561parížska20598 SGWaAP
0.561dublinská823 SGWaAP
0.564kodanská1283 SGWaAP
0.566madridská2307 SGWaAP
0.570Newyorský1635 SGWaAP
0.571ženevská2005 SGWaAP
0.572londýnska27630 SGWaAP
0.582New_York223103 SGWaAP