Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000waleské567 SGWaAP
0.422škótske3663 SGWaAP
0.543írske5034 SGWaAP
0.565waleský3200 SGWaAP
0.583grófstvo4946 SGWaAP
0.583juhoafrické1743 SGWaAP
0.584Glasgow7572 SGWaAP
0.593waleská1212 SGWaAP
0.595anglické29431 SGWaAP
0.613londýnske10878 SGWaAP
0.614anglické_grófstvo524 SGWaAP
0.614Wales20262 SGWaAP
0.618dánske4997 SGWaAP
0.620austrálske6819 SGWaAP