Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vzpierať8298 SGWaAP
0.472vzoprieť14925 SGWaAP
0.488podvoliť7326 SGWaAP
0.518poddať10399 SGWaAP
0.526podvoľovať778 SGWaAP
0.550nevzpierať1171 SGWaAP
0.553protiviť6877 SGWaAP
0.575poddávať3882 SGWaAP
0.591priečiť7921 SGWaAP
0.591nevzoprieť466 SGWaAP
0.594nepodvoliť1001 SGWaAP
0.595búriť17527 SGWaAP
0.603kŕčovite2199 SGWaAP
0.604zapierať6487 SGWaAP
0.609vzdorovať18473 SGWaAP
0.611vzpriečiť1395 SGWaAP
0.616nepodriadiť1485 SGWaAP
0.626tvrdošijne4350 SGWaAP
0.626nepopustiť1694 SGWaAP
0.629zaťato1652 SGWaAP
0.630vzpínať1666 SGWaAP
0.630mykať6913 SGWaAP
0.634spútavať1725 SGWaAP
0.643ľakať3104 SGWaAP
0.643nepoddať3375 SGWaAP