Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vznešenosť8312 SGWaAP
0.336veľkoleposť4641 SGWaAP
0.349ušľachtilosť3497 SGWaAP
0.379majestátnosť3709 SGWaAP
0.438vznešená16869 SGWaAP
0.450prostota3792 SGWaAP
0.469majestát5116 SGWaAP
0.475božskosť2404 SGWaAP
0.477šľachetnosť2744 SGWaAP
0.477honosnosť854 SGWaAP
0.484pôvab19895 SGWaAP
0.486pompéznosť2445 SGWaAP
0.499monumentálnosť999 SGWaAP
0.506gracióznosť657 SGWaAP
0.508zmyselnosť9161 SGWaAP
0.518nevinnosť13204 SGWaAP
0.521vznešený20996 SGWaAP
0.523elegantnosť919 SGWaAP
0.523ženskosť16718 SGWaAP
0.524opravdivosť768 SGWaAP
0.526impozantnosť414 SGWaAP
0.531velebnosť2383 SGWaAP
0.532učenosť2551 SGWaAP
0.533poníženosť3034 SGWaAP
0.534urodzenosť854 SGWaAP