Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vznešený20996 SGWaAP
0.441šľachetný7071 SGWaAP
0.451vznešená16869 SGWaAP
0.490Vznešený1282 SGWaAP
0.505urodzený5629 SGWaAP
0.508ušľachtilý16092 SGWaAP
0.514cnostný3041 SGWaAP
0.521vznešenosť8312 SGWaAP
0.530vzletný1014 SGWaAP
0.545božský26040 SGWaAP
0.546zbožný9829 SGWaAP
0.550vznešené8432 SGWaAP
0.570ľúbezný1538 SGWaAP
0.573aristokratický3011 SGWaAP
0.580márnivý1061 SGWaAP
0.582spanilý619 SGWaAP
0.594svetský15553 SGWaAP
0.595majestát5116 SGWaAP
0.597nadpozemský1782 SGWaAP
0.598urodzenosť854 SGWaAP
0.604noblesný2217 SGWaAP
0.614mocný84609 SGWaAP
0.618mystický9320 SGWaAP
0.620ušľachtilosť3497 SGWaAP
0.620mýtický5265 SGWaAP