Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vznešené8432 SGWaAP
0.423božské15006 SGWaAP
0.505šľachetné3003 SGWaAP
0.509zbožné1827 SGWaAP
0.512povznášajúce1249 SGWaAP
0.529mystické6193 SGWaAP
0.532svetské4784 SGWaAP
0.539vznešená16869 SGWaAP
0.542mocné15148 SGWaAP
0.545opravdivé2594 SGWaAP
0.547vznešenosť8312 SGWaAP
0.550vznešený20996 SGWaAP
0.551hrdinské2559 SGWaAP
0.551nebeské8382 SGWaAP
0.553ctihodné470 SGWaAP
0.553ušľachtilé6011 SGWaAP
0.554ľúbezné530 SGWaAP
0.555počestné482 SGWaAP
0.561mužné1215 SGWaAP
0.561ohavné1961 SGWaAP
0.562pyšné2253 SGWaAP
0.564duchaplné1063 SGWaAP
0.565nadpozemské1130 SGWaAP
0.570vzletné830 SGWaAP
0.570pokorné4001 SGWaAP