Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vznešená16869 SGWaAP
0.412šľachetná3109 SGWaAP
0.438vznešenosť8312 SGWaAP
0.440zbožná5819 SGWaAP
0.446cnostná1712 SGWaAP
0.451vznešený20996 SGWaAP
0.515Vznešený1282 SGWaAP
0.539vznešené8432 SGWaAP
0.541ľúbezná2279 SGWaAP
0.549božská37081 SGWaAP
0.555povznesená1118 SGWaAP
0.566počestná1540 SGWaAP
0.571nebeská26947 SGWaAP
0.572vzletná1415 SGWaAP
0.581urodzená2769 SGWaAP
0.583ušľachtilosť3497 SGWaAP
0.584nadpozemská2839 SGWaAP
0.589márnivá1316 SGWaAP
0.590opravdivá5754 SGWaAP
0.594noblesná2093 SGWaAP
0.596mystická9575 SGWaAP
0.596povznášajúca1725 SGWaAP
0.596pozemská17843 SGWaAP
0.604šľachetnosť2744 SGWaAP
0.606oduševnená1318 SGWaAP