Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vzletné830 SGWaAP
0.459kvetnaté512 SGWaAP
0.481vzletná1415 SGWaAP
0.505vzletný1014 SGWaAP
0.516bezobsažné471 SGWaAP
0.523patetické1957 SGWaAP
0.559duchaplné1063 SGWaAP
0.570vznešené8432 SGWaAP
0.570silácke596 SGWaAP
0.576dvojzmyselné489 SGWaAP
0.606trefné2329 SGWaAP
0.608oslavné869 SGWaAP
0.611posmešné967 SGWaAP
0.615veľavravné1817 SGWaAP
0.617veľkohubé660 SGWaAP
0.621výstižné9421 SGWaAP
0.624demagogické895 SGWaAP
0.624pompézne1079 SGWaAP
0.625rétorické927 SGWaAP
0.627poetické5640 SGWaAP
0.630vágne1501 SGWaAP
0.632otrepaná_fráza1472 SGWaAP
0.635bombastické1346 SGWaAP