Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.303Kristus313755 SGWaAP
0.305Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.335Vzkriesený521 SGWaAP
0.364vzkriesený9590 SGWaAP
0.368Ježiš486700 SGWaAP
0.379Kristova37397 SGWaAP
0.396Kristovo35215 SGWaAP
0.396zmŕtvychvstanie21680 SGWaAP
0.408Duch_svätý56246 SGWaAP
0.409Kristovo_vzkriesenie1204 SGWaAP
0.410Pánov46093 SGWaAP
0.426Kristovo_zmŕtvychvstanie1543 SGWaAP
0.428trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.428Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.429Ježišovo_zmŕtvychvstanie1360 SGWaAP
0.429Spasiteľ20871 SGWaAP
0.439Eucharistia19501 SGWaAP
0.440Duch_Svätý13598 SGWaAP