Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vzdelanec9624 SGWaAP
0.293osvietenec2494 SGWaAP
0.369učenec17657 SGWaAP
0.392polyhistor2337 SGWaAP
0.401intelektuál31790 SGWaAP
0.406literát11657 SGWaAP
0.429národovec10698 SGWaAP
0.436jazykovedec12097 SGWaAP
0.437mysliteľ16980 SGWaAP
0.451buditeľ1805 SGWaAP
0.453filológ2149 SGWaAP
0.463filozof66898 SGWaAP
0.482encyklopedista693 SGWaAP
0.487osvietenský2884 SGWaAP
0.488dejepisec1681 SGWaAP
0.489dejateľ6570 SGWaAP
0.496teológ30012 SGWaAP
0.497reformátor10675 SGWaAP
0.500národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.507lingvista3957 SGWaAP
0.513cirkevný_hodnostár7202 SGWaAP
0.533humanista12396 SGWaAP
0.533historik117571 SGWaAP
0.537poeta1934 SGWaAP