Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vzdelaná11990 SGWaAP
0.325rozhľadená1053 SGWaAP
0.395nevzdelaná1651 SGWaAP
0.431vysokoškolsky_vzdelaná1344 SGWaAP
0.460vzdelané2348 SGWaAP
0.499vzdelaný45211 SGWaAP
0.527nadaná5384 SGWaAP
0.534zdatná4289 SGWaAP
0.537ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.546emancipovaná2317 SGWaAP
0.547gramotná530 SGWaAP
0.554sčítaná1094 SGWaAP
0.560pracovitá5496 SGWaAP
0.561vysokoškolsky712 SGWaAP
0.565sebavedomá10624 SGWaAP
0.568uvedomelá3816 SGWaAP
0.590negramotná1605 SGWaAP
0.599emancipovaný700 SGWaAP
0.609intelektuálka1502 SGWaAP
0.611cnostná1712 SGWaAP
0.621erudovaná1263 SGWaAP
0.624priebojná1169 SGWaAP
0.625chápavá2033 SGWaAP
0.625majetná2040 SGWaAP
0.630bezdetná3578 SGWaAP