Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vzdať_hold7222 SGWaAP
0.355uctiť29380 SGWaAP
0.367vzdávať_hold3941 SGWaAP
0.426uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.612tragicky_zosnulý1525 SGWaAP
0.627ospievať1372 SGWaAP
0.640zablahoželať15781 SGWaAP
0.640zvečniť9476 SGWaAP
0.647osláviť127687 SGWaAP
0.652pocta57677 SGWaAP
0.663počesť39936 SGWaAP
0.663pokloniť13379 SGWaAP
0.672poďakovať222211 SGWaAP
0.677zagratulovať5333 SGWaAP
0.679pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.682sprítomniť2981 SGWaAP
0.689položenie_veniec2995 SGWaAP
0.703zaspomínať33853 SGWaAP
0.703spomienkové7389 SGWaAP