Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vzbura30849 SGWaAP
0.376rebélia6027 SGWaAP
0.420revolta6573 SGWaAP
0.508povstanie74043 SGWaAP
0.531vzbúriť9405 SGWaAP
0.551násilnosť14353 SGWaAP
0.555ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.561represálie4171 SGWaAP
0.566krutovláda986 SGWaAP
0.567pogrom4103 SGWaAP
0.571ukrutnosť3641 SGWaAP
0.573tyrania8888 SGWaAP
0.588vojna656840 SGWaAP
0.600vzbúrenec7513 SGWaAP
0.602teror23806 SGWaAP
0.603okupácia28497 SGWaAP
0.604perzekúcia7796 SGWaAP
0.605nepokoj76634 SGWaAP
0.605dezercia1743 SGWaAP
0.607krviprelievanie7494 SGWaAP
0.609masová_demonštrácia1676 SGWaAP
0.612neposlušnosť7467 SGWaAP
0.614zlovôľa932 SGWaAP
0.617pomsta53952 SGWaAP