Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyvrheľ3403 SGWaAP
0.300vydedenec2678 SGWaAP
0.377odľud1038 SGWaAP
0.459podliak4530 SGWaAP
0.476niktoš2325 SGWaAP
0.481vagabund4296 SGWaAP
0.485gauner6547 SGWaAP
0.490čudák8789 SGWaAP
0.490kriminálnik12682 SGWaAP
0.501zlosyn2750 SGWaAP
0.503darebák12308 SGWaAP
0.504sadista2713 SGWaAP
0.505príživník3989 SGWaAP
0.507zvrhlík2266 SGWaAP
0.507špinavec1810 SGWaAP
0.510psychopat15417 SGWaAP
0.516grázel3835 SGWaAP
0.525naničhodník2593 SGWaAP
0.528zradca21291 SGWaAP
0.533bezcharakterný2974 SGWaAP
0.535deviant1945 SGWaAP
0.538úbožiak8766 SGWaAP