Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyvražďovať1030 SGWaAP
0.267masakrovať1169 SGWaAP
0.301vraždiť24457 SGWaAP
0.419vyvraždiť5610 SGWaAP
0.461terorizovať6377 SGWaAP
0.469povraždiť3365 SGWaAP
0.480kynožiť565 SGWaAP
0.486drancovať3079 SGWaAP
0.490plieniť3312 SGWaAP
0.491rabovať4791 SGWaAP
0.494znásilňovať7086 SGWaAP
0.496popravovať2406 SGWaAP
0.513zmasakrovať2481 SGWaAP
0.514mrzačiť1156 SGWaAP
0.514kántriť825 SGWaAP
0.519lynčovať851 SGWaAP
0.540mstiť2480 SGWaAP
0.551nevraždiť1465 SGWaAP
0.553pozabíjať7330 SGWaAP