Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyvolávať173925 SGWaAP
0.311spôsobovať354953 SGWaAP
0.320vyvolať251725 SGWaAP
0.469zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.501nevyvolávať11719 SGWaAP
0.503spôsobiť531769 SGWaAP
0.546vyvolaný18781 SGWaAP
0.546vzbudzovať49916 SGWaAP
0.573vyvolaná23686 SGWaAP
0.580vyvolané7609 SGWaAP
0.585ovplyvňovať255700 SGWaAP
0.588vznikať400065 SGWaAP
0.601potláčať39034 SGWaAP
0.602prejavovať265396 SGWaAP
0.603narúšať31684 SGWaAP
0.616nespôsobovať27222 SGWaAP
0.620sprevádzať232947 SGWaAP
0.621nevyvolať8983 SGWaAP
0.630spôsobený65034 SGWaAP
0.632provokovať25865 SGWaAP