Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyvýšenina6896 SGWaAP
0.343návršie5238 SGWaAP
0.395pahorok12593 SGWaAP
0.402skalný_výbežok795 SGWaAP
0.449skalnatý_výbežok649 SGWaAP
0.452úpätie28343 SGWaAP
0.453vápencová_skala1449 SGWaAP
0.456úbočie10132 SGWaAP
0.464skalnatý11171 SGWaAP
0.467skalnaté_bralo630 SGWaAP
0.472vápencové_bralo1050 SGWaAP
0.485planina16841 SGWaAP
0.486skalná_stena7090 SGWaAP
0.487bralnatý854 SGWaAP
0.487vápencový4988 SGWaAP
0.490výbežok17803 SGWaAP
0.497skala164201 SGWaAP
0.498skalný_útes2019 SGWaAP
0.505skalnatá7494 SGWaAP
0.505skalisko6298 SGWaAP
0.507úboč3131 SGWaAP
0.507zníženina1120 SGWaAP
0.507skalný_masív1907 SGWaAP
0.508predhorie3018 SGWaAP