Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyumelkovaná672 SGWaAP
0.442gýčová2696 SGWaAP
0.457strojená765 SGWaAP
0.476prvoplánová2902 SGWaAP
0.484afektovaná850 SGWaAP
0.488bezduchá3709 SGWaAP
0.491gýčovitá756 SGWaAP
0.493vyumelkovaný601 SGWaAP
0.518patetická2437 SGWaAP
0.519frivolná599 SGWaAP
0.526tuctová2578 SGWaAP
0.533lascívna469 SGWaAP
0.543vyzývavá2783 SGWaAP
0.554uhladená2251 SGWaAP
0.554vulgárna5117 SGWaAP
0.555prostoduchá847 SGWaAP
0.556výstredná2985 SGWaAP
0.561okázalá2844 SGWaAP
0.564nevkusná2281 SGWaAP
0.569strojenosť536 SGWaAP
0.572teatrálna1206 SGWaAP
0.581povrchná10007 SGWaAP