Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vytrpieť10949 SGWaAP
0.385odtrpieť2090 SGWaAP
0.388pretrpieť8838 SGWaAP
0.566príkorie4491 SGWaAP
0.580odžiť2110 SGWaAP
0.646popáchať833 SGWaAP
0.649naplakať682 SGWaAP
0.651odskákať3714 SGWaAP
0.662ústrk725 SGWaAP
0.671ukrutná4569 SGWaAP
0.673oplakať1693 SGWaAP
0.673útrapy15006 SGWaAP
0.674odpykať6431 SGWaAP
0.680povyvádzať574 SGWaAP
0.681odsedieť10270 SGWaAP
0.684preskákať5754 SGWaAP
0.684prestáť1948 SGWaAP
0.685poplakať8750 SGWaAP
0.690kruté17332 SGWaAP
0.693utrpenie155408 SGWaAP
0.697poníženie14945 SGWaAP
0.700potupa8079 SGWaAP
0.702obetovať93643 SGWaAP