Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vysočina4252 SGWaAP
0.297náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.347náhorná_planina756 SGWaAP
0.386planina16841 SGWaAP
0.390vrchovina7363 SGWaAP
0.393náhorná681 SGWaAP
0.407hornatá5659 SGWaAP
0.425nížina20060 SGWaAP
0.427predhorie3018 SGWaAP
0.434pohorie69337 SGWaAP
0.450údolie100294 SGWaAP
0.451hornatina1237 SGWaAP
0.468horský_masív3578 SGWaAP
0.470úboč3131 SGWaAP
0.471hora374109 SGWaAP
0.474úpätie28343 SGWaAP
0.490lesnatá1427 SGWaAP
0.490severný_cíp731 SGWaAP
0.492pampa1257 SGWaAP
0.494hornaté1574 SGWaAP