Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vysloboditeľ523 SGWaAP
0.465vykupiteľ1608 SGWaAP
0.509Záchranca810 SGWaAP
0.543služobník35859 SGWaAP
0.567Vládca633 SGWaAP
0.577udatný_bojovník768 SGWaAP
0.580udatný4847 SGWaAP
0.589Služobník599 SGWaAP
0.593Knieža1201 SGWaAP
0.604zasľúbený1292 SGWaAP
0.606spasiteľ26960 SGWaAP
0.614Abrahámov1994 SGWaAP
0.614ukrutník415 SGWaAP
0.616mesiáš16783 SGWaAP