Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vyslobodiť29971 SGWaAP
0.337vyslobodzovať2902 SGWaAP
0.379vyprostiť851 SGWaAP
0.470vyslobodenie11217 SGWaAP
0.548vyrvať2313 SGWaAP
0.555nevyslobodiť760 SGWaAP
0.586vyvliecť4737 SGWaAP
0.599oslobodiť66038 SGWaAP
0.610vytrhnúť54101 SGWaAP
0.614vyviesť51244 SGWaAP
0.618utiecť93765 SGWaAP
0.623premôcť34000 SGWaAP
0.623zachrániť281195 SGWaAP
0.631vymaniť18979 SGWaAP
0.644vyšmyknúť4946 SGWaAP
0.650odvaliť2110 SGWaAP
0.651vymotať5235 SGWaAP
0.651dolapiť5325 SGWaAP
0.658vzkriesiť11069 SGWaAP
0.661vykĺznuť9053 SGWaAP
0.670uväzniť14485 SGWaAP
0.677zajať17353 SGWaAP