Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vysliediť948 SGWaAP
0.460vyňuchať1741 SGWaAP
0.510nastražiť_pasca534 SGWaAP
0.538dolapiť5325 SGWaAP
0.545sliediť4631 SGWaAP
0.547zlapať999 SGWaAP
0.554dochytiť640 SGWaAP
0.575špehúň596 SGWaAP
0.576zved2027 SGWaAP
0.584vyzvedieť1093 SGWaAP
0.589ubziknúť1087 SGWaAP
0.590vypátrať25741 SGWaAP
0.592skántriť1161 SGWaAP
0.593vystriehnuť2049 SGWaAP
0.597špeh2186 SGWaAP
0.603polapiť1219 SGWaAP
0.605vystopovať8854 SGWaAP
0.617zamordovať719 SGWaAP
0.618vyzvedač2317 SGWaAP
0.621vyduriť999 SGWaAP
0.628snoriť3673 SGWaAP
0.628zaňuchať964 SGWaAP
0.633prekutať898 SGWaAP
0.633poskrývať628 SGWaAP